Φωτοτυπίες

Οι παραπάνω τιμές είναι ειδική προσφορά για φοιτητές και αφορούν φωτοτυπίες ή εκτύπωση από USB STICK σε απλό χαρτί Α4